Το χορευτικό της Αδελφότητας στην Πανηπειρωτική, 2013