Ημερολόγιο

Παρασκευή
19
Ιανουαρίου
2018
Ανατ.: 08.40
Δύση: 18.30
Σελήνη
3 ημερών
Μακαρίου του Αιγυπτίου, Αρσενίου, Μάρκου
1828
Πεθαίνει στην Βιέννη ο Γεν. Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης.
1941
Το υποβρύχιο "Πρωτεύς" βυθίζει στην Αδριατική το ιταλικό οπλιταγωγό "Σαρδηνία".
1952
Πανσπουδαστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα.

Ιστορία Αδελφότητας
Η Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας Ιωαννίνων ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε το 1959  από απόδημους
στην Αθήνα συγχωριανούς μας. Σκοποί της είναι η διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης και η ενίσχυση των συνδετικών δεσμών των απόδημων συγχωριανών
μας με τη μητρώα γη.

Εκπροσωπεί περί τα 750 μέλη και διατηρεί γραφείο στη διεύθυνση Σμόλικα 21, Καματερό, 13451. Η Αδελφότητά μας είναι αναγνωρισμένη από το κράτος με αριθμό Πρωτοδικείου Αθηνών 2661/59.

Από το 1983 εκδίδει τριμηνιαίο περιοδικό και διατηρεί φωνητικό και χορευτικό
συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής 30 ατόμων. Λειτουργεί σχολή τοπικών
παραδοσιακών χορών για μικρούς και μεγάλους μαθητές.  Διοργανώνει κάθε
χρόνο πολλές και ποικίλες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο στην Αθήνα,
όσο και στο χωριό. Λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο στο χορό της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας της UNESCO και άλλων φορέων.

Λειτουργεί Τράπεζα Αίματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Τελευταία έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τη διεύθυνση
www.kerasovo.gr με στόχο να ανοίξει ένα σύγχρονο παράθυρο επικοινωνίας
με όλο τον κόσμο και κυρίως με τους νέους του χωριού μας.

Οι ιδρυτές της Αδελφότητας Αθηνών

 

Οι ιδρυτές της Αδελφότητας σύμφωνα με το πρακτικό της 3ης Ιανουαρίου 1960 είναι οι:

  • Τζίνας Ελευθέριος

  • Ζάρας Παναγιώτης

  • Κωνσταντινίδης Λάζαρος

  • Κυρίτσης Δημήτριος

  • Τσιάτσιος Τάκης

  • Γελαδάρης Σπύρος

  • Ζιούλης Νικόλαος

  • Αποστόλου Απόστολος
  • Παστρεμάς Γιώργος
Το Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 6-1-1960 έως 29-1-1961) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Λευτέρης Τζίνας
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κυρίτσης
Γραμματέας: Λάζαρος Κωνσταντινίδης
Ταμίας: Νίκος Ζιούλης
Μέλη: Αποστόλης Παπανικολάου, Παναγιώτης Ζάρας, Απόστολος Αποστόλου

Το Β΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 5-2-1961 έως 4-2-1962) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Λάζαρος Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Αποστόλου
Γραμματέας: Δημήτρης Κυρίτσης
Ταμίας: Νίκος Ζιούλης
Μέλη: Ευστράτιος Ντούλινας, Δημήτριος Παστρουμάς, Φώτης Ζάρας

Το  Γ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 4-2-1962  έως 17-2-1963)  αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ζάρας
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κυράτσης
Γραμματέας: Παντελής Αποστόλου
Ταμίας: Γιώργος Γκουγκέτας
Μέλη: Λάζαρος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Ζάρας, Γιώργος Δαγκοβάνος, Ηλίας Ζιούλης

Το  Δ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 17-2-1963 έως 17-12-1964) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Δημήτριος Νάκος
Αντιπρόεδρος: Ευστράτιος Ντούλινας
Γραμματέας: Δημήτριος Σαμαράς
Ταμίας: Δημήτριος Γκούτσιος
Μέλη: Απόστολος Χαρισιάδης, Ιωάννης Χαρισιάδης, Ηλίας Ζιούλης
Το  Ε΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 17-12-1964 έως 2-3-1967) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος:  Λευτέρης Τζίνας
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κυρίτσης
Γραμματέας:Λάζαρος Κωνσταντινίδης
Ταμίας:Βασίλης Κιτσάκης
Μέλη:Δημ.Σαμαράς,Δημ.Τσιάτσιος,Νικ.Κουκούμης

Από τις 21-4-1967 έως 18-3-1973 έχουμε διακοπή των λειτουργιών της Αδελφότητας εξ αιτίας της κατάλυσης του δημοκρατικού  πολιτεύματος από τη δικτατορία.
Το ΣΤ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 18-3-1973 έως 5-1-1975) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Ζούκας
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κατσιαμάνης, (αντικαταστάθηκε από τον Δημ. Σκαλωμένο)
Γραμματέας: Λάζαρος Κωνσταντινίδης
Ταμίας: Αθαν. Κουκούμης
Μέλη: Σπ. Τσιάτσιος, Βασ. Τσιάτσιος, Βασ. Κιτσάκης
Το Ζ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 5-1-1975 έως 28-1-1977) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Δημ. Σαμαράς
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ζούκας
Γραμματέας: Παντελής Κυρίτσης
Ταμίας: Νίκος Κουκούμης
Μέλη: Παν. Ζάρας, Ευάγγελος Τζίνας, Ορέστης Τζίνας
Το Η΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 28-1-1977  έως 16-1-1979) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Δημ. Τσιάτσιος
Αντιπρόεδρος: Παντ. Δημ Τζίνας
Γραμματέας: Αλέκος Στ. Παπανικολάου
Ταμίας: Κων. Κουκούμης
Μέλη: Δημ. Κοταδήμος, Αλέκος Νάκος, Κων. Ζιούλης
Το Θ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 16-1-1979  έως 26-11-1980)  αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Νικ. Σελσιώτης
Αντιπρόεδρος: Δημ. Κοταδήμος
Γραμματέας: Δημ. Στρατσιάνης
Ταμίας: Κων. Τσιάτσιος
Μέλη: Ζήσης Γαλάνης, Ηλίας Βάσιος, Ναπ. Παναγιώτου
Το  Ι΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 26-11-1980 έως 21-11-1982) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Σπύρος Τσιάτσιος
Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Γαλάνης
Γραμματέας: Νικ. Γαλάνης
Ταμίας: Γιώργος Κυράτσης
Μέλη:  Δημ. Τσιάτσιος, Κων. Βάιλας, Χρήστος Παπανικολάου
Το ΙΑ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 21-11-1982 έως 24-10-1984) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Βασίλης Κιτσάκης
Αντιπρόεδρος: Παν. Ζάρας
Γραμματέας: Ζήσης Γαλάνης
Ταμίας: Χριστόφορος Γκούτσιος
Μέλη: Νίκ. Σελσιώτης, Γιώργος Δαγκοβάνος, Χαρ. Χαρισιάδης
Το  ΙΒ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 24-10-1984 έως 28-10-1986) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Κων. Βάιλας
Αντιπρόεδρος: Νικ. Νταγκοβάνος
Γραμματέας: Δημ. Στρατσιάνης
Ταμίας: Γιώργος Ζούκας
Μέλη: Σπύρος Τσιάτσιος, Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Φώτης Κωτούλας
Το  ΙΓ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 28-10-1986 έως 12-101988) αποταλούνταν από τους:

Πρόεδρος: Γιώργος Δαγκοβάνος
Αντιπρόεδρος: Δημ. Κοντοδήμος
Γραμματέας: Δημ. Στρατσιάνης
Ταμίας: Παντ. Κυρίτσης
Μέλη: Αγαθή Πασιά, Μιχάλης Τζίνας, Νίκ. Κοταδήμος
Το  ΙΔ΄  Διοικητικό Συμβούλιο (από 12-10-1988 έως 5-11-1990) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Ελένη Ζάρα
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Αθανασίου
Γραμματέας: Νικόλαος Κουκούμης
Ταμίας: Χρήστος Παπανικολάου
Μέλη: Κων. Νάκος, Αθαν. Σκαλωμένος, Χριστίνα Κοταδήμου
Το  ΙΕ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 5-11-1990 έως 5-11-1992) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Νάκος
Αντιπρόεδρος: Δέσποινα Νάκου
Γραμματέας: Αγαθή Πασιά
Ταμίας: Γιώργος Ζιούλης
Μέλη: Ελένη Ζάρα, Χρήστος Παπανικολάου, Κώστας Παπακώστας
Το  ΙΣΤ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 5-11-1992  έως 23-11-1994) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Δημ. Κοταδήμος
Αντιπρόεδρος: Πέτρος Τζίνας
Γραμματέας: Κατίνα Κότινα
Ταμίας: Νικ. Αποστόλου
Μέλη: Δέσποινα Νάκου, Νικ. Κουκούμης, Αντώνης Γκούτσιος
Το  ΙΖ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 23-11-1994 έως 15-1-1997) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Δημ. Κοταδήμος
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κωτούλας
Γραμματέας: Φώτης Κωτούλας
Ταμίας: Ευάγγελος Χαρίσης
Μέλη: Αθ. Τζίνας, Μιχ. Τζίνας, Δέσπ. Νάκου

Το  ΙΗ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 15-1-1997 έως 9-12-1998) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Κώστας Χαρισιάδης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ψύλος
Γραμματέας: Ανθούλα Γαλάνη
Ταμίας: Ευ. Χαρίσης
Μέλη: Απ. Κυρίτσης, Απ. Γαλάνης, Δημ. Σελσιώτης
Το  ΙΘ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 9-12-1998 έως 15-9-2002) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Δημ. Σαμαράς
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαγεωργίου
Γραμματέας: Κων. Ζιούλης
Ταμίας: Οδ. Γαλάνης
Μέλη: Δέσποινα Νάκου, Γιώργος Δαγκοβάνος, Ανθ. Γαλάνη
Το  Κ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 15-9-2002  έως 11-9-2005) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Βασίλειος Γκούτσιος
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπανικολάου
Γραμματέας: Κώστας Παπανικολάου
Ταμίας: Απ. Γαλάνης
Μέλη: Γιώργος Παναγιώτου, Ανέστης Κοταδήμος, Γιάννης Στρατσιάνης
Το  ΚΑ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 11-9-2005 έως 18-11-2007) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Φώτης Κωτούλας
Αντιπρόεδρος: Αγαθή Πασιά (αντικαταστάθηκε από την Μαρίκα Γαλάνη)
Γραμματέας: Δημ. Τέλλης
Ταμίας: Ελένη Σιάφη
Μέλη: Κώστας Χαρισιάδης,  Απ. Κυρίτσης,   Ανθ. Γαλάνη
Το  ΚΒ΄ Διοικητικό Συμβούλιο (από 18-11-2007έως 22-11-2009) αποτελούνταν από τους:

Πρόεδρος: Δημήτρης Τέλλης
Αντιπρόεδρος:  Μαρίκα Γαλάνη
Γραμματέας: Βασίλης Πασιάς
Ταμίας: Ελένη Σιάφη
Μέλη: Κώστας Χαρισιάδης,  Αντώνης Γκούτσιος, Θανάσης Σκαλωμένος.

Το ΚΓ’ Διοικητικό Συμβούλιο (από 22 – 11 – 2009 έως 13 - 11 - 2011)  αποτελείται από τους:

Πρόεδρος:  Δημήτρης Τέλλης
Αντιπρόεδρος:  Μαρίκα Γαλάνη
Γραμματέας:  Γιώργος Αρ. Παπανικολάου
Ταμίας:  Αποστόλης Οδ. Γαλάνης
Μέλη: Γιώργος Παναγιώτου,  Δημήτρης Σπ. Τσιάτσιος,  Κώστας Χαρισιάδης

Το ΚΔ’ Διοικητικό Συμβούλιο (από 13 - 11 - 2011 μέχρι 24-11-2013)  αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Φώτης Κωτούλας
Αντιπρόεδρος: Μαρίκα Γαλάνη
Γραμματέας: Δημήτρης Τέλλης
Ταμίας: Ελένη Σιάφη
Μέλη: Γιώργος Παπανικολάου, Τάκης Σπ. Τσιάτσιος, Χριστίνα Ν. Κοταδήμου.

Το ΚΕ’ Διοικητικό Συμβούλιο (από 24-11-2013 έως σήμερα)  αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Δημήτρης Τέλλης
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τσιάτσιος
Γραμματέας: Παντελής Γκουγκέτας
Ταμίας: Κώστας Γ. Τζίνας
Μέλη: Βάσω Βάιλα, Μαρία Ν. Αποστόλου, Δημήτρης Γ. Μανέκας
Παρατήρηση: Ο Δημήτρης Τέλλης παραιτήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2014 και το νέο Συμβούλιο απέκτησε την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Αριστείδης Τσιάτσιος
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Γκούτσιος
Γραμματέας: Παντελής Γκουγκέτας
Ταμίας: Κώστας Γ. Τζίνας
Μέλη: Βάσω Βάιλα, Μαρία Ν. Αποστόλου, Φώτης Βάιλας (στη θέση του Δημήτρη Γ. Μανέκα)